pszok
Jantar logo

ZARZĄDZANIE PSZOK

Dział Badań i Rozwoju może zaprojektować rozwiązanie „szyte na miarę”, gdzie bardzo istotna jest faza projektowania i koncepcja systemu.

ZARZĄDZANIE PSZOK

JWASTE MANAGER – ZARZĄDZANIE PSZOK

 

Aplikacja Jwaste Manager przeznaczona jest do zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Jantar Waste Manager umożliwia prowadzenie rejestracji dostarczanych odpadów oraz wspomaga ich rozliczanie.  Szybka realizacja procesów usprawnia obsługę klienta, a dane z różnych stanowisk pozwalają na bieżąco śledzić informacje o przyjmowanych odpadach.

Funkcjonalność:
– panel administracyjny oraz nadawanie uprawnień dla poszczególnych osób pracujących w programie,
– zewidencjonowana baza klientów systemu,
– rejestracja klientów dostarczających odpady,
– definiowanie grup odpadów oraz limitów,
– informacja o bieżących stanach oraz dostępnych limitach,
– ewidencjonowanie w rożnych jednostkach rozliczeniowych
w zależności od rodzaju odpadu,
– automatyczne naliczanie opłat w przypadku przekroczenia limitów,
– wydruk potwierdzeń,
– generowanie raportów dotyczących limitów, przyjętych odpadów itp.

Obszary działania:
Program dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego lub firm prywatnych zajmujących się selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Korzyści dla klienta :
-usprawniony proces identyfikacji i obsługi klienta
-bieżący wgląd do ilości oddanych odpadów i zadeklarowanych grup
-informacja o limitach do wykorzystania dla każdego z klientów
-możliwość poboru opłat na miejscu na podstawie informacji z systemu o klientach (osoby fizyczne i przeds.)
-potwierdzenia przyjęcia odpadów wraz z informacjami szczegółowymi
-generowanie niezbędnych informacji dla użytkownika w postaci raportów z możliwością exportu danych
-łatwość obsługi
-przyjazny interfejs użytkownika

Oprogramowanie Jwaste Manager  jest rozwiązaniem opracowanym przez Dział R&D Jantar – istnieje możliwość modyfikacji pod indywidualne potrzeby klienta.

Case study

Jantar Sp. z o.o.

centrala

SEKRETARIAT

BOK (etykiety, taśmy)

SERWIS (awarie, wsparcie techniczne)