POLITYKA JAKOŚCI

 • Kompleksowa obsługa Klienta dzięki świadczeniu wysokiej jakości usług oraz posiadaniu w ofercie nowoczesnych wyrobów z zakresu urządzeń fiskalnych i urządzeń automatycznej identyfikacji towarów.
 • Zaangażowanie kierownictwa gwarantujące zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu spełnienia wymagań stawianych przez Klienta.
 • Doskonalenie wyrobów i usług oraz usprawnianie systemu jakości osiągane jest przy współudziale wszystkich pracowników. –
 • Dbałość o satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy, poprzez stworzenie i utrzymywanie wysokich warunków socjalnych, jak i ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych, aby ich działania dotyczące jakości były świadome i odpowiedzialne.
 • Stworzenie warunków dla umocnienia wizerunku Firmy jako profesjonalnie zarządzanej i działającej w oparciu o standardy światowe.
 • Nawiązanie z Klientami trwałych, partnerskich kontaktów handlowych.
 • Partnerska współpraca z dostawcami zapewnia wzrost jakości wyrobów i zaufanie Klientów.
 • Współpraca z firmami o podobnym profilu, a równocześnie dążenie do bycia lepszymi od nich.

Zarząd zobowiązuje się do:

Spełniania wymagań klientów, wymagań ustawowych i przepisów, ciągłego doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania jakością.

Zarząd deklaruje:

Zapewnienie niezbędnych zasobów do utrzymywania i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz, aby zagadnienia dotyczące jakości były zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników, dążenie do skutecznego i efektywnego stosowania systemu zarządzania jakością oraz jego doskonalenia.

Cele polityki jakości:

 • Doskonalenie efektywności Firmy.
 • Dostarczanie wyrobów i realizacja usług spełniających zmieniające się oczekiwania Klientów i zgodne z ich potrzebami.
 • Realizacja usług i dostarczanie wyrobów w uzgodnionym z Klientem terminie.
 • Dostarczanie wyrobów i realizacja usług spełniających wymagania Klientów.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.