Postępowanie przetargowe

Postępowanie przetargowe

Informujemy o ogłoszeniu postępowania na wybór oferenta na realizację projektu Jantar Sp. z o.o. polegającego na zakupie usługi B+R pt. Badania i powstanie prototypu inteligentnego systemu konstrukcyjno-sensorycznego do pomiaru na powierzchniach odkładczych oraz kompletacyjnych „Inteligentnego Systemu Jantar SM”

W procesie przetargowym uczestniczyć mogą wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającą  przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy.

Data złożenia oferty do: 06.02.2018 r.

SIWZ

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4