Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia postępowania na wybór oferenta na realizację projektu Jantar Sp. z o.o. polegającego na zakupie usługi B+R dla wsparcia wytworzenia, badania oraz testowania produktu Jantar – Inteligentnego systemu do automatycznego monitoringu indywidualnej efektywności żywienia bydła „Smart Feeding”  utrzymywanego w systemie grupowym „Smart Trough” realizowanego w ramach programu “Bon na Innowacje” wygrała oferta złożona przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty zdobyła ona najwyższą ilość punktów zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ.

http://jantar.pl/onas/postepowanie-przetargowe/