Podpisanie umowy o współpracy z KSSE

Podpisanie umowy o współpracy z KSSE

Dzisiaj podpisaliśmy bardzo ważną dla nas umowę o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. – koordynatorem Krajowego Klastra Kluczowego Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz liderem Hubu Innowacji Cyfrowych Silesia Smart Systems.

Strony zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju inicjatywy „ ”.

To istotny krok w rozwoju naszego laboratorium oraz kolejne pole do współpracy w zakresie szerzenia wiedzy na temat nowoczesnych technologii automatycznej identyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem RFID.