Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania na wybór oferenta na realizację projektu Jantar Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia był zakup usługi badawczo – rozwojowej polegającej na opracowaniu inteligentnego systemu monitorowania żywienia bydła paszami objętościowymi oraz treściwymi.

Zakres prac badawczych:

Opracowanie koncepcji projektu funkcjonalnego urządzenia do monitoringu żywienia bydła, powielarnego modułu zawierającego dwa stanowiska żywieniowe.
Opracowanie dokumentacji projektu technicznego urządzenia do monitoringu żywienia bydła
Budowa prototypu urządzenia do monitoringu żywienia bydła
Testowanie prototypu w warunkach w warunkach laboratoryjnych oraz produkcyjnych u odbiorców ostatecznych.

W procesie przetargowym mogły uczestniczyć wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy.

W ramach postępowania wybrana została oferta:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

kwota netto: 321 000 PLN

kwota brutto: 394 830 PLN

Oferta wpłynęła w dniu 13.11.2019