Postępowanie przetargowe rozstrzygnięcie

Informujemy, że w wyniku postępowanie przetargowego na zakup usługi badawczo – rozwojowej polegającej na opracowaniu inteligentnego systemu monitorowania żywienia bydła paszami objętościowymi oraz treściwymi wybrany został wykonawca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5.09.2018
cena netto 397 388,25