Postępowanie przetargowe

Informujemy o ogłoszeniu postępowania na wybór oferenta na realizację projektu Jantar Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo – rozwojowej polegającej na opracowaniu inteligentnego systemu monitorowania żywienia bydła paszami objętościowymi oraz treściwymi.

Zakres prac badawczych:

  1. Opracowanie koncepcji projektu funkcjonalnego urządzenia do monitoringu żywienia bydła, powielarnego modułu zawierającego dwa stanowiska żywieniowe.
  2. Opracowanie dokumentacji projektu technicznego urządzenia do monitoringu żywienia bydła
  3. Budowa prototypu urządzenia do monitoringu żywienia bydła
  4. Testowanie prototypu w warunkach w warunkach laboratoryjnych oraz produkcyjnych u odbiorców ostatecznych.

W procesie przetargowym uczestniczyć mogą wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającą  przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy.

Data złożenia oferty do: 20.11.20019 do godziny 16.00

Zapytanie_ofertowe_12_11_2019

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego_12_11_2019

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego_12_11_2019