Komunikat Jantar Sp. z o.o.

Komunikat Jantar Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że od dnia 18 czerwca 2021 funkcję Prezesa Zarządu objął Pan Przemysław Targosz.

Dotychczasowy Pan Prezes Janusz Targosz zostaje w strukturach Spółki jako aktywny Prokurent oraz Właściciel.

Zmiany zaszły również w składzie Rady Nadzorczej, Pani Patrycja Targosz została Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Objęcie nowych stanowisk jest wynikiem trwającej od wielu lat sukcesji i aktywnej pracy drugiego pokolenia w firmie Jantar Sp. z o.o.