Kasy online… od kiedy???

Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2019 roku.

Wg. nowych przepisów kasy online wejdą w życie, dla określonych grup podatników, w następujących terminach:

1 stycznia 2020 r. – dla podatników:

– świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym
naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
– sprzedających benzynę silnikowej, olej napędowy, gaz przeznaczonego do napędu silników spalinowych

1 lipca 2020 r. – dla podatników Kasy online:

– świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
– sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z
węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

1 stycznia 2021 r. – dla podatników świadczących usługi:

– fryzjerskie
– kosmetyczne
– kosmetologiczne
– budowlane
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
– prawnicze
– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Tekst ustawy przyjęty przez Senat