Jednolity Plik Kontrolny

Kogo będzie obowiązywał Jednolity Plik Kontrolny?

W nawiązaniu do zmian ustawy „Ordynacja podatkowa” z dnia 10 września 2015, obowiązkiem sporządzania JPK już od 1.07.2016 będą objęte duże przedsiębiorstwa.

Zgodnie z wytycznymi za duże przedsiębiorstwo uznaje się podmiot gospodarczy, który zatrudnia przynajmniej 250 pracowników oraz których roczny obrót jest równy lub wyższy niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny jest wyższy niż 43 mln euro.

Jakie zmiany w oprogramowaniu? – Jednolity Plik Kontrolny

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że jesteśmy w ciągłym kontakcie z producentem oprogramowania, który na bieżąco monitoruje zmiany związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym dostosowuje program PC Market do zmian wynikających z wprowadzonej ustawy.

Wersja programu Insoft PC Market obsługująca Jednolity Plik Kontrolny, będzie dostępna dla osób posiadających aktualną subskrypcję programu. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zasad subskrypcji i warunków upgrade prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

 

Więcej informacji