Janusz Targosz w Radzie Uczelni ATH

Janusz Targosz w Radzie Uczelni ATH

Miło nam poinformować, że Janusz Targosz – Prezes Zarządu Jantar Sp. z o.o. został członkiem pierwszej Rady Uczelni Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Jantar Sp. z o.o. od wielu lat aktywnie współpracuje z Akademią Techniczno-Humanistyczną przy realizacji wielu projektów.

Do zadań członków Rady należy monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora, zaopiniowanych uprzednio przez Senat. Rada będzie również opiniować projekt statutu oraz strategii Akademii.

Wybór członków Rady uzasadnia prof. dr hab. Jarosław Janicki: „Zdecydowaliśmy się na włączenie w skład Rady osób znanych i cenionych w środowisku, a także ściśle współpracujących z Akademią, i znających jej problemy. Jestem przekonany, że pozwoli to na budowanie trwałych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a przed wszystkim będzie gwarantem rozwoju Akademii”