Jantar partnerem technologicznym ZSSiO

W dniu 28 czerwca 2022 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy ZSSiO a firmą Jantar Sp. z o.o..

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  w Bielsku-Białej reprezentowali Janusz Berek – Dyrektor Szkoły oraz Bożena Rzycka-Ryznar – Wicedyrektor w ZSSiO, firmę Jantar Sp. z o.o. reprezentowali Przemysław Targosz – Prezes Zarządu oraz Patrycja Targosz – Dyrektor ds. Marketingu i PR.

Współpraca pomiędzy ZSSiO a firmą Jantar obejmować będzie zakres działań wspólnych dla obu stron, z uwzględnieniem m. in. obszarów:

  • budowania platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki;
  • wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym realizowanych ze środków UE;
  • udostępnianie obiektów, infrastruktury, sprzętu i oprogramowania Spółki na potrzeby dydaktyczne i naukowe uczniów;
  • realizacji warsztatów dla uczniów i nauczycieli;
  • organizacji wspólnych przedsięwzięć m. in. szkoleń, konferencji i seminariów.

Umowę podpisano w naszym Hubie technologicznym Jwave. Laboratorium jest miejscem, gdzie każda firma z branży zorientowanej na przemysł, logistykę, magazynowanie, handel, ale również rolnictwo, medycynę czy kulturę znajdzie spersonalizowane rozwiązanie włączające ją do łańcucha dostaw. Tu technologia dostępna jest dla każdego, a dedykowane strefy dają możliwość prezentacji technologii RFID w możliwie zbliżonym do naturalnego środowisku. Jwave jest miejscem, gdzie można wręcz dotknąć technologii i realnie zobaczyć jej zastosowania. Ponadto Hub technologiczny idzie o krok dalej, stawiając dodatkowo na aspekt edukacyjny.