Etykiety na odpady niebezpieczne, etykiety na odpady

Etykiety na odpady niebezpieczne – kto musi zastosować się do nowych przepisów?

Nowe regulacje w temacie gospodarowania odpadami

Od 1 stycznia 2021 przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowego rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 202r w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). Zapoznać się z tym dokumentem powinien każdy przedsiębiorca, który wytwarzający odpady czy zajmujący się ich przetwarzaniem lub zbieraniem.

Kto musi stosować się do nowych wytycznych?

Przepisy regulują, którzy przedsiębiorcy muszą dostosować swoje działania do nowych przepisów. Obowiązki też zależą od ilości i rodzaju wytwarzających odpadów. Biorąc pod uwagę rozporządzenie szczególną uwagę muszą na nie zwrócić uwagę podmioty, które wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie (bez uwzględnienia odpadów z budowy, rozbiórki itp.) powstaje obowiązek magazynowania odpadów w wyznaczonym miejscu. (szczegóły w rozporządzeniu) .

Obowiązkowe etykiety na odpady niebezpieczne

Nowym obowiązkiem jest konieczność oznakowania odpadów etykietami  „Odpady niebezpieczne”, jeśli odpady niebezpieczne są umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub wor­kach, o pojemności powyżej 5 litrów. Zgodnie z rozporządzeniem: „ Etykieta ma wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawiera napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.”

Jak oznakować odpady niebezpieczne?

Odpady muszą być oznakowane według wzoru, który określa załącznik do rozporządzenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). Przygotowaliśmy dedykowaną ofertę etykiet na odpady, które spełniają wymagania. W tym procesie doskonale sprawdzi się etykieta foliowa biała, odporna na warunki atmosferyczne, w rozmiarze 150 x 210 mm, wykonana na rolce. Etykieta na odpady niebezpieczne jest już zadrukowana danymi w kolorze czarnym i  czerwoną ramką (wg. poniższego wzoru). Etykieta może być uzupełniana wodoodpornym markerem lub zadrukowywana w technologii termotransferowej. Zadruk etykiet na odpady niebezpieczne może być wykonany na drukarce kodów kreskowych z odpowiednio dobraną taśmą żywiczną.

Masz pytania o etykiety na odpady niebezpieczne – skontaktuj się z nami.