Dyrektywa „fałszywkowa” – nowe regulacje dla aptek

Dyrektywa „fałszywkowa”

9 lutego 2016 roku opublikowano rozporządzenie do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, która nazywa się dyrektywą fałszywkową.

Dyrektywa „fałszywkowa” nakłada na apteki i szpitale obowiązek weryfikacji unikalnego kodu, który potwierdzi pochodzenie leku z legalnego źródła.

Od 9 lutego 2019 apteki i szpitale będą musiały weryfikować autentyczność leków.

Odczyt kodu – skaner DS2208

Odpowiedzią na potrzebę odczytu unikalnych kodów z leków jest  skaner DS2208 firmy Zebra Technologies – spełnia on wymagania dyrektywy fałszywkowej i pozwala na szybkie skanowanie kodów 2D oraz DataMatrix, które służą do potwierdzenia autentyczności sprzedawanych leków.

Najważniejsze zalety DS2208:
– skaner typu area imager
– szybkość, skuteczność, ergonomia użytkowania
– praca w trybie ręcznym lub automatycznym
– dostępne interfejsy: USB, RS232, KB

Zapytaj nas o ofertę specjalną dla aptek!

Przeczytaj na ten temat na naszym BLOGu>>>

Częste pytania dotyczące dyrektywy fałszywkowej >>>