Podatnicy – Nadeszły ważne zmiany!

Od niedawna wprowadzono wiele istotnych zmian dla podatników, którzy korzystają z kas i drukarek fiskalnych. Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach zobligowała do wdrożenia kas online, o czym głośno informowaliśmy w ostatnim czasie. Jednak teraz nastał czas zmian dla reszty podatników. O jakich zmianach mowa drodzy podatnicy?

Jako Wasz partner, dostarczamy i obsługujemy systemy sprzedaży. Czujemy się zatem zobligowani do poinformowania o Rozporządzeniach Ministerstwa Finansów z 29.04.2019 oraz Ustawy z 15.03.2019.

Zmiany. które weszły w życie:

Jedna ze zmian to nowa matryca stawek podatkowych, która dotyczy wszystkich urządzeń fiskalnych.

>>> Podatnicy, którzy nabyli kasę od 1 maja 2019 r., będą mieli oznaczenia literowe, zgodnie z rozporządzeniem (§ 6.1, pkt 5), które zostaną przypisane do towarów i usług. Litery A do G oznaczają następujące stawki podatkowe:

  • A–  stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • B–  stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • C –  stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • D–  stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • E –  zwolnienie od podatku,
  • F oraz G–  pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

>> Podatnik, który pracuje na urządzeniach fiskalizowanych przed datą 1 maja 2019 r., może stosować tylko do 31 lipca 2019 r. oznaczenia literowe od A do G (oznaczające stawkę podatku lub jego zwolnienie). Owe oznaczenia przypisuje się nazwom towarów i usługom. Od 1 sierpnia 2019 każdy podatnik musi pracować w oparciu o nową matrycę.

Reasumując: każdy podatnik będzie zobligowany do prowadzenia sprzedaży, opierając się o nową matrycę VAT.

Pozostajemy do Waszej dyspozycji i jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie zmiany, abyście nie musieli się tym przejmować.

Poniżej przedstawiamy szczegóły co do rozporządzeń i zachęcamy do ich dokładnej lektury:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000816/O/D20190816.pdf

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000820/O/D20190820.pdf

  • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000675/O/D20190675.pdf