Proces zakupowy na odwrót – Czy od 1 stycznia 2019 najpierw otrzymamy paragon, a później zapłacimy?

Nowy rozdział w handlu detalicznym coraz bliżej, choć nie znamy jeszcze dokładnej daty i dokładnych zasad wprowadzenia kas fiskalnych online,  Ministerstwo Finansów rozważa postawienie kroku dalej i wprowadzenie nowych zasad dokonywania transakcji.

Rząd zamierza wprowadzić nowy projekt również od 1 stycznia, lecz czasu pozostało niewiele, a pytania i wątpliwości narastają. Głównym jego założeniem jest zmiana zasad przeprowadzania transakcji – paragon miałby trafić do rąk konsumenta jeszcze przed uiszczeniem zapłaty. Wynika z tego, że bez względu na formę płatności, wystawienie i wydanie paragonu będzie konieczne przed przyjęciem należności. Celem założonych działań ma być uszczelnienie systemu VAT oraz zwalczenie szarej strefy. Rozważ możliwość wprowadzenia kas fiskalnych online.

Terminowe wejście ustawy w życie jest bardzo dużym wyzwaniem, szczególnie dla przedsiębiorców i usługodawców. Jeśli założony termin byłby tym ostatecznym, oznaczałoby to, że do sklepów musiałyby zostać wdrożone nowe rozwiązania związane z obsługą transakcji. Jednak wątpliwości jest znacznie więcej, szczególnie tych dotyczących bieżącego funkcjonowania na nowych zasadach.

Zaproponowane rozporządzenie, które zakłada, że paragon zostaje wydany jeszcze przed uiszczeniem zapłaty jest niezgodne z ustawą o VAT. Jej zapisy wskazują na to, że dokonanie sprzedaży warunkuje otrzymanie paragonu, a sprzedaż definiowana jest jako zrealizowanie usługi lub wydanie towaru oraz zapłata za nie. Paragon obecnie jest nie tylko dowodem dokonania zapłaty, jak również podstawą do złożenia reklamacji czy zwrotu towaru. Bez odpowiednich zmian na wielu płaszczyznach trudno będzie jednoznacznie interpretować te założenia.

Najbliższe dni będą istotne dla tego rozporządzenia, mimo, że Ministerstwo Finansów jest otwarte na dyskusje i nie uznało daty 1 stycznia za wiążącą to ostateczna decyzja zostanie podjęta mając na względzie ostateczną formę ustawy o kasach fiskalnych online.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu w postaci kas fiskalnych online.