Najczęściej zadawane pytania przy zakupie kasy fiskalnej

Jaka jest różnica pomiędzy kasą a drukarką fiskalną?

Kasa fiskalna może działać jako samodzielne urządzenie, które pozwala na rejestrowanie wszystkich transakcji. Drukarka fiskalna drukuje paragony fiskalne tylko w połączeniu z komputerem.

Po co tworzona jest kopia paragonów?

 Podatnik ma obowiązek przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopie paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane).Obecnie może je przechowywać również  w postaci elektronicznej kopii paragonów.

Jakie dokumenty potrzebne są przy zakupie kasy fiskalnej?

 Przy zakupie kasy nie są wymagane specjalne dokumenty, należy znać NIP, nazwę firmy i jej adres.

 Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia fiskalnego?

 Prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej sprzedający ma obowiązek:

 • wydać oryginał paragonu kupującemu,
 • na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia)
 • na koniec miesiąca wykonać raport fiskalny za okres miesięczny
 • zlecać serwisowi co 24 miesiące wykonanie przeglądu technicznego kasy (grozi zwrotem odliczenia 90% wartości kasy) – obowiązek pamiętania o przeglądzie spoczywa na podatniku, a serwis może wesprzeć podatnika przypomnieniami w formie e-maila lub/i wiadomości SMS
 • przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopie paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane).

 Co to jest elektroniczna kopia paragonów?

Kopia elektroniczna pozwala na zapis wszystkich kopii wydruków na karcie pamięci cyfrowej, dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza i poprawia się komfort użytkowania. się ilość zużywanego papieru tradycyjnego.

Co to jest raport dobowy? Jak często się go wykonuje?

 Raport dobowy musi być dokonywany w dniu, którym była realizowana sprzedaż. Raport dobowy należy wykonać na zakończenie rejestracji sprzedaży paragonów , nie później jednak niż następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży.

Co to jest raport miesięczny? Czy mam obowiązek go wykonywać?

 Raport miesięczny jest obowiązkowo wykonywany w celu rozliczenia całego miesiąca sprzedaży. Raportu tego nie da się wykonać ostatniego dnia miesiąca, ponieważ kalendarzowo miesiąc ciągle trwa. Raport jest możliwy do wykonania w każdym następnym miesiącu. Raport miesięczny tworzony jest na podstawie wykonywanych w ciągu miesiąca raportów dobowych.

Czy przegląd techniczny kasy jest konieczny?

 Sprzedający przy pomocy kasy fiskalnej ma obowiązek zlecać serwisowi co 24 miesiące wykonanie przeglądu technicznego kasy (brak przeglądu grozi zwrotem odliczenia 90% wartości kasy).

Co zrobić w przypadku awarii urządzenia fiskalnego? Czy należy zaprzestać sprzedaży?

 Jeśli prowadzimy sprzedaż przy pomocy urządzenia fiskalnego, w przypadku jego awarii musimy skorzystać z kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży do czasu usunięcia usterki.

Co w przypadku, gdy klient rezygnuje z usługi?

 Jeśli klient rezygnuje z zakupu, to przed zakończeniem sprzedaży, czyli naciśnięciem klawisza GOTÓWKA (CZEK, KREDYT) możesz wycofać wybraną pozycję lub anulować cały paragon (STORNO).

Czy w przypadku pomyłki kasa pozwala na korekty?

Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak klientowi zamienić towar na wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy spisać tzw. „protokół zwrotu towaru” dołączając oryginał paragonu od klienta, na odwrocie, którego umieszczamy dane osobowe klienta i jego podpis.

Klient prosi o wystawienie faktury, czy mam wystawić paragon fiskalny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kwoty 450 zł można wystawić paragon z NIP-em. Za zakupy powyżej tej kwoty należy wystawić fakturę bez konieczności wystawiania paragonu.

Na czym polega kontrola urządzenia fiskalnego przez urzędnika Urzędu Skarbowego?

Kontrola kas rejestrujących przez urzędnika US polega na sprawdzeniu:

 • stanu technicznego kasy,
 • nienaruszalności plomb,
 • prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty),
 • dobowego raportu fiskalnego,
 • zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów),
 • numeru fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S. należy zapisać go trwale na obudowie kasy w widocznym miejscu),
 • książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie),
 • sprawdzenie poprawności aktualnego czasu na kasie.

Co to jest fiskalizacja urządzenia? Czy jest ona obowiązkowa?

Jest to operacja polegająca na trwałym przypisaniu numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego urządzenia i rozpoczęcia trwałego zapisu sprzedaży z rozbiciem na stawki VAT. Fiskalizacja dokonywana jest przez uprawnionego serwisanta i jest obowiązkowa. Obecnie kasy i drukarki fiskalne łączą się z repozytorium Ministerstwa Finansów przez Internet i informacja o fiskalizacji jest automatycznie przesyłana do repozytorium w momencie jej dokonania przez technika. Nie ma potrzeby dodatkowego zgłaszania fiskalizacji w Urzędzie Skarbowym.

Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Paragon fiskalny powinien zawierać następujące dane:

 • Nagłówek
 • NIP
 • Data i godzina, Nr paragonu
 • Nazwa usługi (towaru)
 • Wartość usługi (towaru) i stawka podatku VAT lub stawka zwolniona
 • Rozliczenie podatku VAT i podsumowanie- rozliczenie zapłaty, formy płatności
 • Nr unikatowy urządzenia fiskalnego

Co to jest numer unikatowy urządzenia fiskalnego?

Każde urządzenie fiskalne posiada na start dwa numery – numer seryjny i numer unikatowy. Numery te można znaleźć na naklejce z tyłu urządzenia oraz w książce serwisowej urządzenia. Dodatkowo, po fiskalizacji urządzenia Ministerstwo Finansów nadaje urządzeniu numer ewidencyjny, który należy wypisać na urządzeniu markerem permanentnym.

 Szukasz odpowiedzi na inne pytanie? Napisz do nas!