Jak zapewnić odpowiedni workflow w przedsiębiorstwie?

Workflow jest jednym z ważniejszych aspektów w przedsiębiorstwie, który w znaczącym stopniu wpływa na efektywność działań i organizację pracy. Mówiąc ogólniej, jest to automatyzacja przebiegu informacji i obiegu dokumentów. Definiując konkretne kroki i sekwencje potrzebne do wykonania zadania, usprawniamy operacje biznesowe — zadanie jest wykonywane przez odpowiednie osoby, we właściwej kolejności i w określonych ramach czasowych. Workflow można zaprojektować dla jednej osoby lub grupy osób, których przypisane role zależą od siebie w celu ukończenia projektu.

Wpływ na pracę całego przedsiębiorstwa

Wprowadzenie określonego schematu pracy, dostosowanego do charakteru danej firmy, będzie dostarczać szeregu korzyści, które przełożą się na zysk. Wprowadzenie zautomatyzowanego przebiegu informacji i dokumentów daje możliwość zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej, ponieważ zasoby firmy wykorzystywane są efektywniej. Poprzez automatyzację czynności, obsługa klientów i spraw ulega znacznemu przyśpieszeniu, jak również widocznie obniżają się koszty administracyjne. Tym samym, posiadając taki system, kadra zarządzająca ma dostęp do bezpiecznego i elastycznego archiwum zadań i dokumentów.

Element sprawnego zarządzania

Osoby na stanowiskach menadżerskich odpowiadają za adekwatny przebieg procesów. Obieg dokumentów, przepływ informacji, delegacja zadań, a także zarządzanie zasobami ludzkimi to ważniejsze aspekty ich pracy. System zarządzający workflow pozwala im łatwiej delegować, monitorować i oceniać efektywność pracy. Wpływa to nie tylko na uporządkowanie i optymalizowanie procesów biznesowych, ale i kosztów, niezależnie od bieżącego ich statusu. Duże znaczenie ma również ograniczenie dostępności danych, szczególnie przed osobami nieupoważnionymi.

Jak wspomóc zarządzanie rozproszonymi zadaniami w firmie?

Pomożemy Ci wprowadzić system, który znacznie ułatwi pracę i wpłynie na obsługę procesów biznesowych w Twojej firmie. Możemy zaproponować oprogramowanie

INTENSE Workflow. System może obsługiwać procesy skanowania, rejestracji, dekretacji analitycznej, obiegu, archiwizacji i wyszukiwania najczęściej wykorzystywanych typów dokumentów, jak np. dzienniki podawcze, zapotrzebowania wewnętrzne, faktury kosztowe, umowy, wnioski urlopowe, delegacje. Bardzo wysoka elastyczność oraz nowatorska technologia oprogramowania sprawią, że znajduje swoje zastosowanie w dowolnych branżach. Oprogramowanie automatyzuje i usprawnia procesy biznesowe zarówno w korporacjach i strukturach wielofirmowych, grupach kooperujących przedsiębiorstw, jak też w średnich i dużych firmach.

Uważasz, że sprawdzi się również w Twoim przedsiębiorstwie?

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszelkie pytania z tym związane.