Innowacje przyszłości kreujące nową rzeczywistość handlu

Technologia jest integralną częścią praktycznie wszystkich aspektów życia człowieka, rozpoczynając od zdrowia, kończąc na płaszczyźnie biznesowej. Łączy się to z ciągłym tworzeniem nowych rozwiązań, zmienianiem, dostosowywaniem do obecnych potrzeb czy rozbudowywaniem licznych funkcjonalności. Jednym z priorytetów dla obecnie znajdujących się na rynku firm jest budowanie przewagi konkurencyjnej, którą właśnie zapewniają nowe technologię. Nowatorskie rozwiązania dostarczają przedsiębiorcom niezwykle precyzyjnych informacji, które opierają się najczęściej na badaniach neuromarketingowych i wielopłaszczyznowych analizach psychologicznych. Tak specyficzna i jednocześnie szczegółowa wiedza dotycząca konsumenta pozwala opracować strategię zwiększającą sprzedaż i swoją pozycję na rynku.

Jakie technologie mogą w najbliższym czasie zdominować rynek handlu?

Geofence pozwalający przygotowywać spersonalizowane oferty Technologia ta pozwala na zbieranie danych o lokalizacji klientów w danej strefie, które po poddaniu analizie służą do tworzenia dostosowanych do grupy docelowej komunikatów. Geofencing jest osiągalny nawet dla średniej wielkości biznesów, a jego wdrożenie może podnieść sprzedaż nawet o kilka procent. Narzędzie pozwala na precyzyjne określenie ilości i długości czasu spędzonego w danej strefie geofence. Kampania marketingowa oparta o informacje dotyczące przebywania klienta w konkretnych miejscach,  pozwali na przygotowanie oferty odpowiadającej na jego potrzeby, co jest niezwykle ważne w sprzedaży i przywiązaniu klienta do marki.

Technologia VR, AR oraz MR

Potencjalnie tajemniczo brzmiące skróty oznaczają wirtualną rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzoną oraz mieszaną. Mimo, że na obecną chwilę te technologie wciąż są intensywnie rozwijane i dopracowywanie to już wywierają istotny wpływ na handel. Doświadczenia kreowane przez równoległą, cyfrową rzeczywistość pozwalają na tworzenie nowego sposobu interakcji z konsumentem. Jednocześnie wszystkie informacje są przetwarzane w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wdrażanie zmian i dostosowywanie się do charakteru odbiorcy.

Zakupy bez sprzedawców

Pierwsze sklepy samoobsługowe powstały już kilka lat temu, a ich liczba i zaawansowanie technologiczne stale wzrasta. Pierwsze sklepy samoobsługowe w Polsce powstały dzięki wdrożeniu innowacyjnych kas. Umożliwiają one konsumentowi dokonanie zakupu wybranego przez siebie towaru bez wsparcia obsługi. Plany jednak sięgają dalej i już w Seattle testowany jest sklep całkowicie pozbawiony kas. Funkcjonowanie takiego miejsca opiera się na dużej liczbie skanerów oraz czytników, które analizują kody kreskowe poszczególnych produktów i po wyjściu klienta ze sklepu obciążają kartę określoną kwotą dzięki połączeniu z dedykowaną aplikacją.

Handel zmierza ku znacznej automatyzacji i personalizacji pozwalającej proponować konsumentowi produkty zgodne z jego preferencjami oraz potrzebami. Spopularyzowanie wielu narzędzi może zająć kilkadziesiąt lat, lecz postęp technologiczny następuje błyskawicznie i czas ten może ulec znacznemu skróceniu.

Źródło.