Identyfikacja pacjentów – 5 zasad bezpieczeństwa

Błędy w identyfikacji pacjentów to jedno z największych zagrożeń dla ich bezpieczeństwa.Wprowadzona w 2011 roku ustawa obliguje szpitale do wyposażenia pacjentów w znaki identyfikacyjne, zawierające informacje zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

Opaski identyfikacyjne

Dzięki zastosowaniu jednoznacznej identyfikacji pacjentów za pomocą opasek z kodami kreskowymi możemy kontrolować proces leczenia, szybko eliminować ewentualne skutki uboczne nieodpowiednich działań leczniczych. W zależności od potrzeb można wybrać spośród rożnego rodzaju opasek identyfikacyjnych dostosowanych do czasu, długości pobytu czy warunków leczenia (np. zabiegi wodne). Opaska identyfikacyjna dobierana jest również ze względu na rozmiar – wyróżniamy opaski dla dorosłych, dzieci i noworodków.

Identyfikacja za pomocą opaski identyfikacyjnej drukowanej na drukarce daję przewagę nad opaskami wypisywanymi ręcznie – eliminuje problem z nieczytelnym czy niewyraźnym opisem na opasce, a co za tym idzie błędną identyfikację pacjenta, która jest kluczowa m.in. w podawaniu leków, stosowaniu odpowiedniej terapii czy wykonywania badań.

Automatyczna identyfikacja dla ochrony zdrowia

Automatyczna identyfikacja pacjentów to nie tylko opaski w szpitalu, to także karty identyfikacyjne, które otrzymuje pacjent w momencie przyjęcia do danej placówki leczniczej. Usprawniają one  proces przyjęcia i rejestracji oraz weryfikację tożsamości. Zarówno pacjent jak i jednostka przyjmująca mają szybki dostęp do historii wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Dla pełni bezpieczeństwa pacjentów nieodzowna jest właściwa identyfikacja pobranego materiału do badań, leków czy nawet posiłków za pomocą etykiet z kodami kreskowymi.

Sprawnie i kompleksowo działający system identyfikacji wdrożony w  szpitalu czy przychodni eliminuje błędy zagrażające zdrowiu pacjentów, usprawnia proces leczenia, ogranicza kosztowną biurokrację, usprawnia oraz zwiększa efektywność pracy personelu medycznego.

5 zasad bezpieczeństwa pacjenta ( źródło: www.zebra.com)

  1. WŁAŚCIWY lek
  2. WŁAŚCIWA dawka
  3. WŁAŚCIWY czas
  4. WŁAŚCIWY sposób podania
  5. WŁAŚCIWY pacjent

Więcej o identyfikacji pacjenta – opaskach i etykietach dla ochrony zdrowia  znajdziesz TUTAJ