Gospodarowanie odpadami, nowe rozporządzenie Ministra Klimatu

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu. Zmianie ulegnie kwestia magazynowania i etykietowania odpadów. Nowe przepisy obejmą przede wszystkim przedsiębiorstwa, które produkują powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 100 ton odpadów z innej kategorii. Firmy, które nie przekraczają rocznie 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5000 kg odpadów innego typu nie są objęte nowymi regulacjami.

Nowe wymagania dotyczące gospodarowania odpadami

Przedsiębiorca, który wytwarza, przechowuje lub przetwarza odpady musi zapewnić odpowiednie warunki magazynowania, aby lepiej spełniały normy ochrony środowiska. Trzeba przy tym uwzględnić ich właściwości chemiczne i fizyczne. Niebezpieczne odpady powinny być przechowywane w dedykowanych pojemnikach, kontenerach lub workach w celu ograniczenia wpływu czynników atmosferycznych.

Gospodarowanie odpadami, nowe etykiety

Etykiety powinny być naklejone w takim miejscu, aby można było łatwo je odczytać, bez konieczności otwieranie pojemnika lub kontenera. Oznakowanie odpadów powinno być przede wszystkim czytelne, trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych. Powinno również zawierać kod magazynowy odpadów naniesiony czarnymi cyframi o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm.

Etykietowanie odpadów niebezpiecznych

Konieczne jest umieszczanie etykiet na odpadach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Zgodnie z rozporządzeniem jeżeli odpady przechowywane są w pojemnikach powyżej 5 litrów, etykieta powinna mieć minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości  i zawierać napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu”.

Wybór etykiet na towary niebezpieczne, może okazać się trudny. Jeśli nie wiesz jak je wybrać, nasi eksperci znajdą rozwiązanie zgodne z Twoimi potrzebami. Napisz do nas lub zadzwoń.

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią rozporządzenie Dz.U. z 2020 r. poz. 1742