ERP – kompleksowa zmiana w planowaniu zasobów przedsiębiorstwa

ERP – kompleksowa zmiana w planowaniu zasobów przedsiębiorstwa

Zintegrowane systemy ERP usprawniają i systematyzują pracę całego zespołu, co przekłada się w widoczny sposób na wydajność i efektywność pracowników oraz wzrost zysków firmy. Średni czas zwrotu inwestycji w oprogramowanie klasy ERP sięga 2,5 roku.

Systemy informatyczne ERP (Enterprise Resource Planning – czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to informatyczne systemy aplikacji, które pozwalają zintegrować wszystkie procesy zachodzące w firmie na różnych szczeblach.

Wzorcowy system klasy ERP to system zintegrowany, w którego skład wchodzą narzędzia finansowo-księgowe (FK), do zarządzania kadrami (HRM), planowania zapotrzebowania materiałowego i zarządzania magazynem (MRP). Producenci oprogramowania ERP najczęściej wzbogacają swoje produkty również o moduły CRM (zarządzanie relacjami z klientem), POS (obsługa punktu sprzedaży), ITS (przyjmowanie i obsługa zgłoszeń) czy CMS (zarządzanie firmową stroną internetową).

Systemy ERP zostały przystosowane do wspoma­gania firm produkcyjnych, choć sprawdzają się także w firmach o różnorodnych profilach działania, tj. handel, usługi, finanse, jednostki budżetowe. Zazwyczaj systemy te zawierają aplikacje obsługujące produkcję, wprowadzanie zamówień, należności zobowiązań, księgę główną, zakupy, magazynowanie, kadry i płace.

System ERP przynosi poważne zmiany organizacji pracy osób z niego korzystających. Z jednej strony automatyzuje pewne pro­cesy, lecz z drugiej może wiązać się z nałożeniem na poszcze­gólnych pracowników nowych obowiązków. Przykładowo osoba wprowadzająca zamówienia w systemie ERP będzie miała do­stęp do danych o kontrahentach i przed przekazaniem zamówie­nia do realizacji będzie oceniać ich wiarygodność na podstawie danych finansowych, których nigdy wcześniej nie analizowała samodzielnie, gdyż bazowała na gotowej ocenie finansistów.