Dlaczego wszystkie dostawy do wojska muszą być oznaczone kodem kreskowym?

Od połowy 2014 roku istnieje obowiązek znakowania produktów dla wojska. Obejmuje on wszystkie firmy, które są bezpośrednim dostawcą towarów do tego sektora gospodarki. Oznaczenie produktu musi odbywać się zgodnie ze specjalnym systemem GS1. Na czym polega, czym jest i dlaczego wprowadzono ten obowiązek? Postaramy się to wyjaśnić poniżej.

Czym jest?

Decyzja nakładająca obowiązek znakowania produktów dla wojska określa m.in. wymagania i zasady oznaczania produktów według 5 grup materiałowych. Dzieli produkty uwzględniając poszczególne formy opakowaniowe (detaliczne, handlowe niedetaliczne i logistyczne) kody kreskowe oraz etykiety logistyczne GS1. Dostawcy do wojska muszą wypełnić kartę wyrobu (otrzymaną od wojska), uwzględniając w niej numery GS1 (w tym numery GTIN). Jest to duże ułatwienie współpracy pomiędzy firmami dostarczającymi oznaczone produkty, a wojskiem.

Co oznaczają skróty GS1 i GTIN?

  • GS1 (ang. Global System One) – globalny międzynarodowy i międzybranżowy system, który obejmuje podstawowe standardy elektronicznej gospodarki, w tym jednoznacznej i automatycznej identyfikacji oraz elektronicznej wymiany danych.
  • GTIN (ang. Global Trade Item Number) – identyfikator GS1 przeznaczony do unikalnej identyfikacji jednostek handlowych, różniących się od innych projektem lub zawartością, dla których numer GTIN pozostaje niezmienny przez cały czas obrotu tą jednostką.

Jak uzyskać numer GTIN na produkty?

Numery GTIN na produkty dla wojska nadają właściciele marek handlowych. Jeśli właściciele marek handlowych nie są w systemie GS1, a dostawcą do wojska jest pośrednik handlowy, wówczas po uzyskaniu upoważnienia od producenta nadaje on numery GTIN z własnej puli. Dostawcy do wojska, ze względu na znakowanie produktów według systemu GS1, muszą być zarejestrowani w tym systemie. Jeśli Twoja firma nie jest w Systemie GS1, zarejestruj się online. Dzięki temu wymiana i odczyt danych przebiegną szybciej i sprawniej.
Szczegółowa treść pokrótce omówionej decyzji jest dostępna tutaj.