Czego można dowiedzieć się z owoców i warzyw? Mała naklejka, wielki przekaz

Czego można dowiedzieć się z owoców i warzyw? Mała naklejka, wielki przekaz

Naklejki na owocach nie posiadają kodu kreskowego skanowanego przy kasie, lecz niewiele konsumentów zdaje sobie sprawę, że są nośnikiem innego kodu. Bardzo często przykuwają wzrok kolorowym nadrukiem lub logiem firmy, lecz najważniejsza informacja zawarta jest w cyfrach.

Identyfikację owoców i warzyw zapewnia uniwersalny system kodu, który został wdrożony w 1990 i stosowany jest do dzisiaj. Określa się go jako PLU czyli price look-up i składa się z 4 lub 5 cyfr. Każda z nich charakteryzuje pewną specyfikację owocu lub warzywa. Pięciocyfrowy kod rozpoczynający się od 9 oznacza żywność hodowaną bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów, a rozpoczynający się od 8 cechuje owoce lub warzywa pochodzące z upraw genetycznie modyfikowanych GMO. Czterocyfrowe kody dedykowane są produktom sprzedawanym na wagę, przy których uprawie stosuje się nawozy sztuczne.

System ten jest stale używany do oznaczania partii owoców i warzyw, które zostają dostarczone do sklepów detalicznych. Jednakże, wraz z rozwojem technologii zaczęto stosować inne systemy identyfikacji takie jak kody QR, kod Harvest Mark czy nawet RFID.

Kody QR znajdują zastosowanie na wielu płaszczyznach biznesowych, ponieważ informacja zawarta w czarno-białym polu może być nie tylko tekstowa, lecz także wizualna. Tym samym, stosuje się je nie tylko do oznaczania pochodzenia produktów, ale również jako nośnik marketingowy. Kod  QR jest dwuwymiarowy, a tradycyjne kody kreskowe są jednowymiarowe, dlatego do jego odczytu musi być zastosowany odpowiedni czytnik.

Mniej powszechnym sposobem znakowania jest kod składający się z 16 cyfr, który zaproponowała firma Harvest Mark z USA. Stosowany jest głównie przez to przedsiębiorstwo do oznaczania swoich produktów, jednak duże sieci sklepów spożywczych na tamtym rynku również wdrożyły tę technologię . Wpisując kod na stronie można uzyskać informacje o dacie zbioru owoców i warzyw, statusie bezpieczeństwa oraz zastosowanych nawozach. Ciekawą koncepcją jest naklejka wykonana z pełni jadalnego materiału, dlatego jest bezpieczna i nie trzeba usuwać jej przed jedzeniem.

Technologia dotyka bardzo wielu aspektów codziennego funkcjonowania, mimo, że nie zawsze jest od razu dostrzegalna. Warto znać podstawowe założenia kodu PLU, aby móc dokonywać świadomych wyborów konsumenckich przy codziennych zakupach, bo jak się okazuje – mała naklejka, może nieść za sobą wielki przekaz.