Bezkontaktowe wykrywanie podwyższonej temperatury ciała

Wydarzenia z ostatnich miesięcy przyczyniły się do zwiększenia zapotrzebowania na wykrywanie osób ze stanem gorączkowym lub podgorączkowym wśród grup społecznych w określonym miejscu. Znalezienie szybkiej metody sprawdzenia temperatury ma wpływ na szybsze wykrycie i zapobieganie rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych oraz bakteryjnych. Co aktualnie jest najbardziej skuteczną metodą na detekcję podwyższonej temperatury ciała?

Technologia strumieniowego pomiaru temperatury 

Ręczne sprawdzanie temperatury niesie ze sobą większe ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, a także jest metodą, która nie sprawdzi się na szerszej grupie badanych. Optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wdrożenie systemu z kamerą termowizyjną, której działanie opiera się na rejestracji w czasie rzeczywistym temperatury osób znajdujących się w polu detekcji. W przypadku wykrycia poziomu temperatury przekraczającego określoną wartość, która zostanie przez nas określona, na przykład 36.5℃, natychmiast uruchamia alarm dźwiękowy oraz świetlny. Umożliwia to szybką reakcję poprzez szybką izolację danej osoby oraz przeprowadzenie dalszych, dokładnych badań jej stanu.

Precyzja pomiaru zwiększająca możliwość wykrycia 

Innowacyjne kamery termowizyjne działają na zasadzie modułu wzorca temperaturowego. Działanie polega na imitowaniu ciała doskonale czarnego BlackBody, które nie odbija ciepła z otoczenia oraz emituje ciepło o niezmiennej wartości. Wysoka precyzja leży w systemie osiągającym błąd pomiarowy na poziomie +/- 0,3oC, co pozwala na skutecznie odróżnić osoby o temperaturze przekraczającą stan alarmowy.

Korzyści z wdrożenia systemu 

Zarządzanie dużą przestrzenią, po której porusza się dziennie duża grupa osób nie jest łatwe w czasie dużego zagrożenia epidemiologicznego i niesie za sobą dość duże ryzyko. Wdrażając technologię strumieniowego pomiaru temperatury, otrzymuje się możliwość weryfikacji wielu osób jednocześnie, nawet do 3 na sekundę. Wszystkie informacje dostarczane są w czasie rzeczywistym, historia jest rejestrowana, a intuicyjny interfejs oraz prosta konfiguracja nie wymaga specjalnego przygotowania pod wdrożenie.

Przygotowaliśmy dedykowaną ofertę w 4 wariantach, która dostosowana jest w zależności od potrzeb konkretnego klienta. Sprawdź, jak możemy pomóc Ci wdrożyć ten system: https://jantar.pl/strumieniowy-pomiar-temperatury/