1 na 3 miliony – drukowane identyfikatory medyczne zmieniają skalę bezpieczeństwa

Zdrowie uznawane jest za jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą wartość dla życia człowieka. Sytuacje, które powodują jego utratę lub uszczerbek, stają się priorytetami i całkowicie przewartościowują dotychczasowe działania. Powrót do zdrowia zapewniają wyspecjalizowane placówki medyczne, które zwykle sprawują opiekę nad pacjentami 24 godziny na dobę. Przestrzegane są najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby nie zdarzyły się żadne nieprzewidziane sytuacje mogące mieć negatywny wpływ na pacjenta. Aparatura medyczna, personel, zabiegi, operacje czy leki to pierwsze przychodzące na myśl i jednocześnie najistotniejsze czynniki mające wpływ na zdrowie w takich placówkach.

Kwestia identyfikatorów medycznych wydaje się na pozór błaha, lecz ma istotne znaczenie w przebiegu poprawnego leczenia. Rozporządzenie z 2013 roku nakłada na szpitale obowiązek zaopatrzenia pacjenta w znak identyfikacyjny. Zaleca się, aby opaski były nadawane osobom zgłaszającym się na leczenie lub konkretne badania. Na opaskach powinien być zadrukowany kod liczbowy lub kreskowy, który w jednoznaczny sposób identyfikuje pacjenta i odsyła do historii jego choroby. Często opaski były i są wypełniane ręcznie co może skutkować błędną interpretację pisma a w konsekwencji prowadzić do podania błędnej dawki lub rodzaju leku. Odpowiedzią produktową na potrzebę zapewnienia dokładności w tej kwestii jest  wprowadzenie systemu opasek z drukowanymi etykietami. Na rynku znajduje się kilka specjalistycznych wariantów, które różnią się od siebie zastosowanym materiałem. Drukarka rozpoznaje rodzaj opaski i automatycznie kalibruje ustawienia, aby zapewnić optymalną jakość zadruku. Posiadanie zintegrowanych narzędzi w placówce medycznej przyczyni się do zminimalizowania błędów wynikających z nieprawidłowej identyfikacji.

Wdrożenie technologii w tej dziedzinie poprawi jakości funkcjonowania placówki, jak również do zmniejszy koszty, które mogą wyniknąć z potencjalnych błędów lekarskich. Drukowane opaski ułatwiają proces leczenia, zarządzania danymi personalnymi oraz szybko pomogą wykryć nieprawidłowości. Wartością przemawiającą za ich wprowadzeniem jest bezpieczeństwo, ponieważ prawdopodobieństwo błędu wynosi 1 na 3 miliony. Znaczenie drukowanych identyfikatorów dla pacjentów podkreśliła firma Zebra Technologies w swoim krótkim materiale.