BLOG

Oznakowanie odpadów medycznych ważnym elementem dla jednostek opieki zdrowotnej
20 stycznia 2019

Specyfika gospodarowania odpadami medycznymi znacznie różni się od standardowego procesu zarządzania odpadami komunalnymi. Służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska uznają problem z prawidłowym usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych jako jeden z najbardziej znaczących dla branży. Powstają w wielu ośrodkach – szpitalach, przychodniach, sanatoriach, hospicjach czy wszystkich miejscach, w których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z ciałem człowieka, dlatego skala zjawiska jest spora.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975) weszło w życie z końcem 2017 roku. Definiowane są tam jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Jednym z zapisów tego rozporządzenia jest określenie warunków wstępnego magazynowania w sposób selektywny odpadów medycznych we wszystkich grupach klasyfikacyjnych. Znajduje się w nim również zapis dotyczący odpowiedniego oznakowania -każdy pojemnik lub worek z odpadami musi być oznakowany etykietą zawierającą następujące informacje:

1) kod odpadów medycznych

2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;

3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;

4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);

6) datę i godzinę zamknięcia.

W przypadku „odpadów wysoce zakaźnych”  dodatkowo  na etykiecie należy umieścić odpowiedni znak graficzny biohazard oraz opis „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”.

 

Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów. Ustalając kod odpadów bierzemy pod uwagę : źródło ich powstawania; właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Współpracujemy na wielu płaszczyznach z podmiotami ochrony zdrowia oferując produkty zgodne z wszelkimi obowiązującymi standardami. Etykiety papierowe do znakowania worków z odpadami medycznymi konfekcjonujemy na rolkach lub w postaci bloczków. Posiadamy zróżnicowane wersje zarówno pod względem kolorów, jak i kształtów.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z ofertą dla placówek związanych z ochroną zdrowia.

Odpowiednio oznakowane odpady medyczne ważnym elementem funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej

Działamy na terenie ośmiu krajów w Europie, wdrażając technologię oraz świadcząc usługi dla nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się firm. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz porozmawiać o wdrożeniu w swojej firmie.

Jantar Sp. z o.o. – Centrala

jantar@jantar.pl


ul. Piekarska 199

43-300 Bielsko-Biała


tel: +48 33 82 85 700

tel: +48 33 82 85 701

fax: +48 33 82 85 709

Jantar Sp. z o.o. – Mazowsze

warszawa@jantar.pl


ul. Jerozolimskie 200

02-486 Warszawa

Budynek 2, Pok 212


Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby umówić się na spotkanie w oddziale.

Jantar Sp. z o.o. – Małopolska

krakow@jantar.pl


ul. Dobrego Pasterza 36 B

31-416 Kraków


tel: +48 12 415 69 89

Jantar Sp. z o.o. – Śląsk

rybnik@jantar.pl


ul. Przemysłowa 3

44-203 Rybnik


Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby umówić się na spotkanie w oddziale.

Działamy na terenie całego kraju. Przedstawiciele regionalni są zawsze gotowi na rozmowę. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, by otrzymać bezpośredni kontakt do najbliższego przedstawiciela regionalnego.

Biuro Obsługi Klienta

tel.: +48 33 82 85 757

email: bok@jantar.pl

Kontakt

Obszar działania
Bielsko
Warszawa
Kraków
Rybnik
Przedstawiciele

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

tel.: +48 33 82 85 757

email: bok@jantar.pl

Pobierz program

Pobierz program umożliwiający naszemu specjaliście pomoc zdalną

POBIERZ

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje ze świata IT dla Twojego sektora.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.