OFERTA

OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ FISKALNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r podatnik jest zobowiązany do dokonania przeglądu cyklicznie w okresie do 2 lat od fiskalizacji lub poprzedniego przeglądu. Przeglądy wykonuje firma Jantar Sp. z o.o. na zlecenie Podatnika.

 

Kto dokonuje obowiązkowego przeglądu?

Okresowego przeglądu technicznego dokonuje serwis fiskalny, który wykonał fiskalizację urządzenia.

 

Jak ustalić datę obowiązkowego przeglądu?

Data obowiązkowego przeglądu zależna jest od daty fiskalizacji lub poprzedniego obowiązkowego przeglądu urządzenia fiskalnego – od tego terminu nie mogą minąć dwa lata.
Data fiskalizacji lub poprzedniego przeglądu wpisana jest w książkę serwisową urządzenia. W razie problemów z ustaleniem daty skontaktuj się z nami.

Pilnowanie daty obowiązkowego przeglądu technicznego leży po stronie Podatnika.

 

Co obejmuje obowiązkowy przegląd urządzenia fiskalnego?

Zgodnie z § 54 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r przegląd kasy obejmuje min. sprawdzenie plomb, programu pracy kasy, stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego.  Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również: wpis jego wyniku do książki kasy oraz dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności kopii faktury.

 

Jakie sankcje grożą za brak obowiązkowego przeglądu technicznego?

Brak lub spóźnienie się z  przeglądem technicznym może być dotkliwe w skutkach m.in. może to być zwrot ulgi do 700 PLN, która otrzymał na zakup urządzenia fiskalnego Podatnik – zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT:

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

 

Potrzebujesz przeglądu urządzenia fiskalnego –  zgłoś się do nas.

Działamy na terenie ośmiu krajów w Europie, wdrażając technologię oraz świadcząc usługi dla nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się firm. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz porozmawiać o wdrożeniu w swojej firmie.

Jantar Sp. z o.o. – Centrala

jantar@jantar.pl


ul. Piekarska 199

43-300 Bielsko-Biała


tel: +48 33 82 85 700

tel: +48 33 82 85 701

fax: +48 33 82 85 709

Jantar Sp. z o.o. – Mazowsze

warszawa@jantar.pl


al. Jerozolimskie 200

02-486 Warszawa

Budynek 2, Pok. 212


Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby umówić się na spotkanie w oddziale.

Jantar Sp. z o.o. – Małopolska

krakow@jantar.pl


ul. Dobrego Pasterza 36 B

31-416 Kraków


tel: +48 12 415 69 89

Jantar Sp. z o.o. – Śląsk

rybnik@jantar.pl


ul. Przemysłowa 3

44-203 Rybnik


Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby umówić się na spotkanie w oddziale.

Działamy na terenie całego kraju. Przedstawiciele regionalni są zawsze gotowi na rozmowę. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, by otrzymać bezpośredni kontakt do najbliższego przedstawiciela regionalnego.

Biuro Obsługi Klienta

(zamówienia etykiet i materiałów eksploatacyjnych)

tel.: +48 33 82 85 757

email: bok@jantar.pl

Serwis

(pon. - pt. 8:00 - 16:00)

tel.: +48 33 82 85 730

Sekretariat

tel.: +48 33 82 85 700

Kontakt

Obszar działania
Bielsko
Warszawa
Kraków
Rybnik
Przedstawiciele

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

tel.: +48 33 82 85 757

email: bok@jantar.pl

Pobierz program

Pobierz program umożliwiający naszemu specjaliście pomoc zdalną

POBIERZ

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje ze świata IT dla Twojego sektora.

FORMULARZ KONTAKTOWY